anders denken en doen

Kanteltheater

Wij leveren een bijdrage door organisaties te ondersteunen bij leiderschap, eigen regie, wendbaarheid en werkplezier.

Anders denken en doen

Wij helpen organisaties bij veranderingsprocessen door interactief theater in te zetten als werkvorm. Theater raakt. Theater inspireert.

Kantelen? Hoezo?

Hoe?

Interactief theater

Interactief theater is onze werkvorm. Op een laagdrempelige en prikkelende manier gaan we in gesprek met het publiek of deelnemers tijdens workshops. Het gaat over waarden, gedrag, keuzes maken en dilemma’s. Interactief theater is een krachtig en energiek middel om te onderzoeken en in beeld te brengen. Wij nodigen uit om af te wijken van gangbare paden en buiten de kaders te kijken. Het theater spiegelt naar de maatschappij, organisaties, teams en de medewerker als individu. Het ene moment serieus en de kern en inhoud goed rakend, het andere moment met de nodige en passende humor. Het interactieve element in onze voorstelling raakt; mensen voelen zich betrokken, energie gaat stromen! Onze pianist is daarbij onmisbaar en zorgt voor de muzikale begeleiding en draagt bij aan de ontspannen sfeer.

Over ons

Wij zijn Ingrid Schröder en Harry Heijblok, theatermakers. Het theater is voor ons dé manier om de wereld een stukje fijner te maken. We willen mensen inzicht geven in hoe ze het werk- en leerplezier kunnen vergroten. We gunnen medewerkers dat zij kunnen werken en leven op basis van vertrouwen. Dat ze hun talenten (er)kennen en die in kunnen zetten. Het interactieve element in onze voorstelling raakt; mensen voelen zich betrokken, energie gaat stromen!

Ingrid Schröder

Harry Heijblok

Kantelreacties

Kanteltheater

Contact

Laat je inspireren in een vrijblijvend gesprek