16 juli 2015

Kantelen

 

We leven in een samenleving die razendsnel verandert. We zitten nu op ruim 17,2 miljoen inwoners en de bevolking wordt steeds internationaler. Dankzij nieuwe slimme technologie-smartphones, apps, sociale media, groei van webwinkels kunnen we steeds meer zelf regelen los van tijd en plaats. Meer mensenwerk wordt gedaan door machines, door technologie en digitalisering.

We leven langer dan ooit en blijven ook met een chronische aandoening steeds langer en steeds zelfstandiger functioneren. Zorgverleners krijgen te maken met een veranderde zorgvraag. Technologie maakt het mogelijk meer gebreken te compenseren. Een complexere zorgvraag, meer digitale toepassingen. Patiënten krijgen steeds meer de regie. We verwachten meer van dienstverlening, gezondheidszorg en bejegening en zijn mondiger dan ooit.

De overheid legt steeds meer verantwoordelijkheden terug bij de inwoners. Het meebepalen van bijvoorbeeld  de zorg of de leefomgeving. Onderlinge relaties tussen burgers worden steeds belangrijker.

En de aarde is aan het opwarmen. Het  vraagt om nieuw gedrag van producenten en consumenten.

Nieuw gedrag, creatief en wendbaar

Voor medewerkers vraagt het om met onverwachte of onbekende situaties om te gaan. Het is steeds belangrijker voor bedrijven om slim, creatief en wendbaar te zijn. Banen zullen in een steeds sneller tempo verdwijnen, opkomen en veranderen. De veranderende rollen en organisatievormen vragen om nieuwe vaardigheden.

Het betekent voor het onderwijs het kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en een veranderende vraag naar vaardigheden. De inhoud van beroepsopleidingen zal sneller aangepast moeten worden aan de vraag van de arbeidsmarkt. We leren niet meer alleen voor onze eerste baan of een bepaalde loopbaan, maar blijven leren voor steeds veranderend werk. Een leven lang leren. Onderwijs is niet alleen voor jongeren, maar ook voor volwassenen. Het belang van bijscholing en omscholing wordt steeds groter. Het vraagt om jezelf te blijven ontwikkelen, bijblijven bij alle ontwikkelingen.

Minder leiding van boven en zelf met jouw eigen team sturing geven.  Medewerkers moeten ook op de lange termijn inzetbaar blijven.  Zelfregie krijgen over eigenaarschap, verantwoordelijkheid en ondernemerschap.

 

 

 

 

Contact