Veranderingen

We leven in een samenleving die razendsnel verandert. We zitten nu op ruim 17,2 miljoen inwoners en de bevolking wordt steeds internationaler. Dankzij nieuwe slimme technologie-smartphones, apps, sociale media, groei van webwinkels kunnen we steeds meer zelf regelen los van tijd en plaats. De veranderingen spelen zich af op wereldniveau en ook in in het klein; het leven van alledag. Meer mensenwerk wordt gedaan door machines, door technologie en digitalisering.

Onze levensverwachting is toegenomen en werken daardoor ook langer door en vraagt energie.

We leven langer dan ooit.  Zorgverleners krijgen te maken met een veranderde zorgvraag. Technologie maakt het mogelijk meer gebreken te compenseren. Mondigere patiënten, een complexere zorgvraag, meer digitale toepassingen, het werk van zorgverleners is in verandering. Patiënten krijgen steeds meer de regie.

De overheid legt steeds meer verantwoordelijkheden terug bij de burger. De burger dichter bij het meebepalen van gebieden als het onderwijs, de zorg of de leefomgeving

Onderlinge relaties tussen burgers worden steeds belangrijker.

We verwachten meer van dienstverlening, gezondheidszorg, bejegening en zijn mondiger dan ooit.

En de aarde is aan het opwarmen. Een kleine tweehonderd landen hebben in het klimaatakkoord afgesproken hun uitstoot de komende jaren stevig te verminderen. Niet alleen van bedrijven, ook van consumenten wordt gevraagd een steentje bij te dragen. Het vraagt om nieuw gedrag van producenten en consumenten.

Slim, creatief en wendbaar

Voor medewerkers komt het erop aan om met onverwachte of onbekende situaties om te gaan. Het is steeds belangrijker voor bedrijven om slim, creatief en wendbaar te zijn. Banen zullen in een steeds sneller tempo verdwijnen, opkomen en veranderen.

Het betekent voor het onderwijs het kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en een veranderende vraag naar vaardigheden. De inhoud van beroepsopleidingen zal sneller aangepast moeten worden aan de vraag van de arbeidsmarkt.

We leren niet meer alleen voor onze eerste baan of een bepaalde loopbaan, maar blijven leren voor steeds veranderend werk. Een leven lang leren. Onderwijs is niet alleen voor jongeren, maar ook voor volwassenen. Het belang van bijscholing en omscholing wordt steeds groter. Het vraagt om jezelf te blijven ontwikkelen, bijblijven bij alle ontwikkelingen.

Minder leiding van boven en zelf met jouw eigen team sturing geven. Meer kruisbestuiving tussen elkaar en ander organisaties. Medewerkers moeten ook op de lange termijn inzetbaar blijven, ongeachte de leeftijd, doordat ze zelfregie krijgen over eigenaarschap, verantwoordelijkheid en ondernemerschap. Een werkklimaat scheppen waarin vertrouwen en de mogelijkheid voor eigen initiatief ruimte krijgt.

De 21e-eeuwse vaardigheden worden steeds belangrijker. Om creatief, kritisch en analytisch te denken, om ondernemend te zijn vraagt ander gedrag  en organisatievormen

Onze bijdrage

 

Wij leveren een bijdrage door organisaties te ondersteunen bij leiderschap, eigen regie, wendbaarheid en werkplezier.

Hoe haal jij voldoening uit je werk?
Hoe is het met jouw werkplezier?
Waar heb jij invloed op?
Balans tussen werk en privé
Hoe herken je vroegtijdig stress bij jou zelf en anderen?
Hoe blijf je bij met alles wat er van je gevraagd wordt?

Voorbeelden van werkprocessen:

  • Draagvlak creëren voor de nieuw koers van uw organisatie.
  • Personeel betrekken bij de strategie en visie van uw organisatie.
  • Benut elkaars talenten.
  • Ouderbetrokkenheid vergroten.
  • Communicatie bevorderen tussen verschillende afdelingen.
  • Efficiënter en plezieriger werken.
  • Wat is de beste strategie bij het doorvoeren van veranderingen?