15 juli 2015

Wat we doen

Wij maken theater voor organisaties voor mensen die werken in de zorg, onderwijs, bouw en overheid. Die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers.

 

 

 

  • Een thuiszorgorganisatie start met resultaatverantwoordelijke teams. Hoe ga je om met deze omschakeling en nieuwe verantwoordelijkheden. Hoe gebruik je elkaars kwaliteiten? Hoe geef je feedback? Hoe houd je elkaar scherp ? In een twee uur durend programma gaan we aan de slag met gerichte opdrachten. We onderzoeken in een workshop hoe de samenwerking verstrekt kan worden, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.
  • Een gemeente nodigt inwoners uit om met ideeën te komen in het kader van burgerparticipatie. Hoe verminderen we de afstand tussen de burger en de gemeente? Hoe vereenvoudigen we de regelgeving? Met interactieve scènes en creatief denken laten we de mogelijkheden zien en ervaren.
  • Onderwijs. De leerling staat centraal.Hoe geven we inhoud aan het talent van de leerling? Wat vraagt het van de leerkracht? In scènes tussen een leerling en docent laten we de valkuilen zien en onderzoeken we met de deelnemers naar een meer passende stijl die de leerling activeert.
  • Een verpleeghuis wil ondanks de bezuinigingen en werkdruk, menswaardige zorg leveren. Veel van het ‘oude’ lijkt niet meer te passen en het ‘nieuwe’ is nog onduidelijk en onzeker. In een bijeenkomst spreken medewerkers hun zorgen uit. De uitkomst verwerken wij in een lied. In diverse scènes laten we de dilemma’s zien en gaan we met elkaar in gesprek.
  • Tijdens een bijeenkomst van United By Passion wisselen we de sprekers af met korte scènes. We vragen wat hen geraakt heeft en maken het via spel zichtbaar en voelbaar. Het zorgt voor een mooie balans tussen hoofd en hart.
  • Binnen een waterschap zijn we aan de slag gegaan met het thema: persoonlijk leiderschap. Wat vraagt persoonlijk leiderschap van mij als medewerker? Verantwoordelijkheid, zelfkennis en reflectie. Mooie woorden, maar hoe ziet dat eruit in de dagelijkse praktijk? In een workshop wordt dit verbeeld en neergezet. De persoonlijke actiepunten worden in de werksituatie meegenomen