Voorstelling

Duurzame inzetbaarheid

Het is steeds belangrijker voor bedrijven en (zorg) organisaties om slim, creatief en flexibel te zijn. De veranderende rollen en organisatievormen vragen om nieuwe vaardigheden. Eigen verantwoordelijkheid, leiderschap.
Een snellere wereld met mondigere klanten, patiënten, leerlingen.