Interactief theater

Workshops

Wij

Video’s

Op zoek naar theater tijdens uw ontwikkel-, studiedag, kickoff bijeenkomst? Wij maken theater voor mensen die werken in de zorg, onderwijs, bouw en overheid. Voor organisaties en bedrijven die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers.

Ben ik in beeld? Nieuw theater programma!

We waren allemaal even van slag, de corona-crisis gaf ons een klap in het gezicht. En het is nog niet voorbij. Voorlopig zijn we nog niet van het coronavirus af. We moeten ons allemaal verhouden tot deze nieuwe situatie?
Het “nieuwe normaal” hoe gaan jullie daar binnen jullie organisatie of bedrijf mee
om?
Hoe zorgen jullie dat je vitaal, gezond en wendbaar blijft?
Wat vraagt dit van de onderlinge samenwerking?
Welke waarden zijn nu leidend en bepalend?
Hoe blijven jullie met elkaar in verbinding en…… in beeld?
Rondom deze vragen gaat het Kanteltheater graag met jullie team aan de slag. Om 
bewust met elkaar de zorgen, ideeën en wensen uit te wisselen.
De voorstelling “Ben ik in beeld” ontstaat vanuit improvisatie. De verhalen geven
inspiratie voor een lied of een scène. Zowel realistisch als met een knipoog.
Na deze bijeenkomst hebben jullie elkaar en het team weer scherper in beeld!