Improvisatieworkshop

Improviseren kun je leren!  En moet je vooral doen! Improvisatietechnieken geeft je de mogelijkheid om inzicht te krijgen in je eigen mogelijkheden en om grenzen te verleggen. Improvisatie appelleert aan: samenwerken, vertrouwen, ondersteunen, creëren en initiatief nemen In allerlei spelsituaties en oefeningen wordt je uitgedaagd, in een veilige omgeving, jouw creativiteit te ontplooien.

Plezier maken met je team en/of collega’s. Andere kanten van elkaar en jezelf ontdekken. Dit bevordert de spontaniteit en de samenwerking.

Uitgangspunten bij het improviseren:

  • Plan niet……alles is in het nú.
  • Zeg ja….(ja,maar is blokkeren)
  • Doe wat in je opkomt….durf te falen….dan ga je creëren.
  • Maak een ster van de ander

De wereld verandert in hoog tempo en is steeds minder voorspelbaar. Welk gedrag vraagt het van jou?

Ook wel gesproken over de vaardigheden van de 21ste eeuw

Wij zien een parallel met het improvisatie theater en jullie werk.

Improviseren is onze basis. Improviseren is constant veranderen en oplossingen bedenken. Uit je comfort zone en flexibel inspelen op je omgeving. Het verbetert je communicatie, maakt het werk leuker.

.